HET BEHEERKANTOOR

VOOR VERENIGING

VAN EIGENAREN

Wat doen wij

Het onderhouden, controleren en administreren van binnenkomende en uitgaande betalingen/facturen.

Het signaleren van betalingsachterstanden en het versturen van ‘herinneringen’.

Begeleiding/voortraject bij noodzaak tot incassoprocedures.

Het beheer van de betaalrekeningen en spaarrekeningen welke op naam van de VvE zijn gesteld.

Het bijwonen van de bestuursvergaderingen.

Het organiseren en bijwonen van de ledenvergaderingen.

Jaarlijkse financiële verslaglegging (jaarrekening).

Jaarlijkse financiële prognose (begroting).

Het organiseren van de kascontrole en het informeren van de kascommissie van de VvE.

Het verzorgen en uitwerken van het verslag/notulen van de ledenvergadering (op kosten van de VvE).

Het verzorgen van presentielijsten.

Het beheren van het archief van de vereniging.

Het noodzakelijk overleg over de financien van de VvE met notaris/makelaar bij eigenaarswisseling.

Het afhandelen van schade-aangelegenheden.

Het in behandeling nemen van onderhoudsklachten van leden.